Çalışanlar

İlhami Alkan Olsson
Direktör
A.Ü. Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek Lisansını uluslararası insan hakları hukuku alanında İsveç Lund Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, doktorasını ise uluslararası ekonomi hukuku alanında İngiltere’de Kent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Uluslararası iklim değişikliği düzenlemeleri üzerine yaptığı doktora sonrası çalışmalarını Londra Üniversitesi SOAS’ta yürütmüştür. Lund Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde (Siyasal Bilgiler Fakültesi) öğretim üyeliği yaptıktan sonra, 2017 yılında Research Worldwide Istanbul’un direktörlüğünü üstlenmiştir. Lund Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne bağlı Raoul Wallenberg Institute’te de danışmanlık görevini sürdürmektedir.
 
Seda Alp
Projeler Koordinatörü
Uzun zamandır insan hakları alanında calısan Seda Alp, UNHCR- Türkiye, National Democratic Institiute, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği gibi hak temelli çalışan çeşitli organizasyonlarda profesyonel ve gönüllü olarak çalışmalar yürütmüştür. RW-İstanbul’da projeler sorumlusu olarak görev alan Seda, lisans derecesini ODTU Matematik, yüksek lisans derecesini ise University of London, Goldsmiths College,Transnational Communication and Global Media alanında tamamlamistir.
 
İsmail Alacaoğlu
Mali ve İdari İşler Sorumlusu

İşletme ve Sosyoloji alanında linans eğitimi almıştır. Yüksek Lisansını Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları bölümünde yapmıştır. 2005 yılından bu yana Kaos GL, Uluslararası Af Örgütü, Hakikat Adalet Hafıza Çalışmaları Derneği, Mülteci-Der gibi sivil toplum kuruluşlarında profesyonel ve gönüllü olarak çalışmıştır. 2012 yılında Raoul Wallenberg Enstitüsü insan hakları araştırma bursunu kazanarak, hemcins birlikteliklerin kanun önünde tanınmamasının ortaya çıkardığı eşitsizlikler üzerine bir alan araştırması yürütmüştür. 2013 Şubat ayında çalışmaya başladığı Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsündeki görevini Mayıs 2017’den bu yana Research Worldwide İstanbul’da Mali ve İdari İşler Sorumlusu olarak sürdürmektedir.

 
Aysel Madra
Araştırma ve Hibeler Sorumlusu
Doktorasını 2013 yılında New School for Social Research Sosyoloji Bölümü'nde tamamlayan Aysel Madra, mezun olduktan sonra Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakületesi'nde doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalıştı. Sonrasında Eğitim Reformu Girişimi'nde Politika Analisti olarak görev yapan Aysel Madra, Temmuz 2018 itibarıyla Research Worldwide İstanbul'da araştırmadan sorumlu Program Uzmanı olarak çalışmaya başladı. Doktora sırasında ve sonrasında Amerika ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde ve Sivil Toplum, Hukuk Sosyolojisi ve Eğitim Sosyolojisi dersleri veren Madra, aynı zamanda din, karşılaştırmalı-tarihsel sosyoloji ve eğitim politikalarıyla ilgili çeşitli makale ve raporlar yazmıştır.
 
Bahar Özden
Yerel Yönetimler Çalışmaları Sorumlusu

Bahar Özden; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2005- 2015 yılları arasında Türkiye Belediyeler Birliği Dış İlişkiler Müdürlüğünde görev yaptı. Bu dönemde Avrupa Birliği’ne uyum ve yerel yönetim reformu kapsamında Türkiye’de yerel demokrasinin geliştirilmesini hedefleyen; İsveç, Hollanda, Almanya ve İspanya yerel yönetim birlikleri işbirliğinde geçekleştirilen birçok uluslararası projede yer aldı. 2008-2015 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Delegasyon Sekretaryasını yürüttü. 2015-2018 yıllarında Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde Program Sorumlusu olarak görev aldı. Nisan 2018 tarihinden itibaren Research Worldwide İstanbul’da İnsan Hakları Kentleri Projesinden sorumlu Program Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

 
Betül Yılmaz
Organizasyon ve Satınalma Sorumlusu

2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir süre Ankara'da Türkçe öğretmeni olarak görev yaptı. İstanbul'a yerleştikten sonra, 2010-2018 yılları arasında Campus Travel'da bilet satış müdürü olarak çalıştı. Ağustos 2018 itibariyle Research Worldwide İstanbul ekibine katıldı. Şu anda program faaliyetlerinin organizasyonuna yönelik lojistik ve idari düzenlemeler yaparak program ekibine destek sağlamaktadır.

 
Hilal Gençay
Toplumsal Cinsiyet ve İnsan Hakları Eğitimleri Sorumlusu
Lisans eğitimini istatistik, sosyal psikoloji ve eğitim bilimleri alanlarında alan Gençay, 2007 yılından beri Türkiye'de farklı sivil toplum kurumlarında görev almıştır. Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nda uzun yıllar Kadın Destek ve Yetişkin Okuryazarlığı Programlarında proje yöneticiliği ve program yazarlığı yapan Gençay, daha sonra Kadının İnsan Hakları ve Yeni Çözümler Derneği'nde çalışmış ve çalıştığı süre içerisinde aynı zamanda Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı yönlendiricilerinden biri olmuştur. Sonrasında sivil toplum alanındaki çalışmalarına göç alanında çalışan insani yardım örgütlerinden biri olan Hayata Destek Derneği'nde devam etmiştir. Gençay 2018 yılının Eylül ayından beri Research Worldwide Istanbul'da Toplumsal Cinsiyet ve İnsan Hakları Eğitimleri Program Sorumlusu olarak çalışmaktadır.