Research Worldwide Istanbul, hukuk başta olmak üzere, sosyal, siyasal, ekonomik, sağlık bilimleri, tıp, çevre, mühendislik, teknoloji vb. alanlarda hak temelli çalışmaları geliştirmek, güçlendirmek ve kurumsallaştırmak üzere doğrudan kendi kaynaklarıyla veya ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak araştırma ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedefleyen bir kurumdur.

Faaliyetler
Duyurular

Bildiri Çağrısı - Türkiye'de Erkeklik Çalışmaları: Sorunlar ve İmkânlar Son Gönderim Tarihi: 04-03-2019

2019 Raoul Wallenberg İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı (RW-İHAHP) Son Gönderim Tarihi: 15-03-2019