Research Worldwide Istanbul, hukuk başta olmak üzere, sosyal, siyasal, ekonomik, sağlık bilimleri, tıp, çevre, mühendislik, teknoloji vb. alanlarda hak temelli çalışmaları geliştirmek, güçlendirmek ve kurumsallaştırmak üzere doğrudan kendi kaynaklarıyla veya ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak araştırma ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedefleyen bir kurumdur.

Faaliyetler
Duyurular

Türkiye’de Yüksek Öğrenimde ‘İnsan Hakları Eğitimi’ (İHE) Araştırması Hibe Çağrısı Son Gönderim Tarihi: 15-12-2020

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HAKLARI ÇALIŞMALARI 2020 LİSANSÜSTÜ TEZ ÖDÜLÜ Son Gönderim Tarihi: 16-10-2020