2019 Raoul Wallenberg İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı (RW-İHAHP)

Türkiye’de güncel insan hakları konularında yapılan araştırmaları teşvik ederek ortak çalışma alanları yaratılmasına destek olmaya yönelik Raoul Wallenberg İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı (RW-İHAHP) 31 Ocak 2019 tarihinde açılmıştır. Son başvuru tarihi 15 Mart 2019, Saat 00.00‘dır.

Hibe programına başvuran araştırmaların Türkiye’deki insan hakları meselelerinden en az bir veya birkaçını konu alması beklenmektedir. Her araştırma için verilecek en yüksek hibe bedeli 20.000TL’dir. Araştırma süresi en fazla yedi ay olup, hibe kullanım süresi 31 Aralık 2019 ile sınırlıdır.

Hibe programına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup insan hakları alanında çalışan akademisyen, yüksek lisans veya doktora öğrencileri ve bağımsız araştırmacılar başvurabilir.

Detaylı bilgi için