Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi

Senex | III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi, yaşlanma sürecini ve yaşlılık dönemini, sosyal, davranışsal ve sağlık perspektifinden inceleyen lisansüstü araştırmacıları etkileşimli biçimde bir tartışma platformunda buluşturarak; ampirik araştırmalar, kavramsal çalışmalar ve yöntembilime ilişkin katkıları bilim dünyasının ilgisine sunmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda 1-2 Kasım 2019 tarihlerinde üçüncüsü gerçekleştirilecek olan kongrenin 2019 yılı teması “Gelecek Kuşaklar İçin: Refah, Adalet, Sağlık, Bakım, İş, İstihdam, Teknoloji, Sanat, Eğitim ve Kariyer” olarak belirlenmiştir.

Bildiri özetlerini 17.05.2019 tarihine kadar senexkongre@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Detaylı bilgilere kongre adresinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.senexkongre.com/tr/anasayfa/