Biz kimiz?

Research Worldwide Istanbul, hukuk başta olmak üzere, sosyal, siyasal, ekonomik, sağlık bilimleri, tıp, çevre, mühendislik, teknoloji vb. alanlarda hak temelli çalışmaları geliştirmek, güçlendirmek ve kurumsallaştırmak üzere doğrudan kendi kaynaklarıyla veya ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak araştırma ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedefleyen bir kurumdur.

Bu hedef doğrultusunda uluslararası kurumlar, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, barolar, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla doğrudan işbirlikleri kurarak, insan hakları araştırmalarının ve yükseköğretimde insan hakları eğitiminin çokdisiplinli bir perspektifle güçlendirilmesi için çalışmalar yapar ve bu çerçevede yapılan bireysel ve kurumsal çalışmaları destekler.

Rwistanbul’un başlıca çalışma alanları İnsan Haklarına ilişkin akademik araştırmalar ve uygulamaları ile İnsan Hakları eğitimidir. Bu ana başlıklar altında, ‘İnsan Hakları Kentleri’, Yaş Çalışmaları (age studies), Engelli Çalışmaları, Göç Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmaları, Hukuk Klinik Eğitimleri ve Pedagoji Eğitimi gibi yüksek öğretimde hak temelli yaklaşımları destekleyen eğitimler ve yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitimin kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan akademik destek programları gibi alt programlar bulunmaktadır.

Benzer şekilde kent çalışmaları, sürdürülebilir kentler yaratılması, çevre ve iklim değişikliğine duyarlı kent planlaması, sağlık hakkı, gıda hakkı ve güvenliği, konut hakkı ve insan haklarına sağladığı imkanlar ve yarattığı sorunlar çerçevesinde enformasyon ve iletişim teknolojisi alanlarında da araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütür.

Yine bu çerçevede, Barolar, yargı kurumları ve ilgili akademik kuruluşlarla işbirlikleri yaparak, yargı sektörünün insan hakları temelinde güçlendirilmesi, kurumsal ortaklıklar kurulması ve eğitim ve araştırmalara katkıda bulunma faaliyetleri de yürütmektedir.

Rwistanbul söz konusu faaliyetlerini yürütürken herhangi bir politik amaç taşımamakta, kurum olarak, çoğunu Türkiye’nin de imzalamış olduğu uluslararası insan hakları sözleşme ve standartlarının dışında herhangi bir ideolojik tercih ya da karşıtlık gözetmemekte ve faaliyet alanları sınırları içinde bu prensiplere sahip çıkan tüm kişi ve kuruluşlarla ayrım gözetmeksizin çalışmaktadır.

Rwistanbul, Türkiye’de başta akademi olmak üzere geniş anlamda insan haklarına dair kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine akademik araştırmalar ve eğitim yoluyla katkıda bulunmayı hedefleyen faaliyetlerinin yürütülmesinde aktif olarak her türlü ayrımcılığa karşı olmayı temel ilke olarak benimsemektedir.

Rwistanbul, İsveç Lund Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne bağlı bir insan hakları ve insancıl hukuku araştırmaları enstitüsü olan Raoul Wallenberg Institute tarafından finansal ve uzmanlık desteği almaktadır.