Kurumsal İşbirlikleri

Rwistanbul, başta akademik ve yerel yönetimler olmak üzere formel ortaklık ilişkisi içine girmiş olduğu partner kuruluşların insan hakları kapasitelerinin kurumsal boyutunun güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmakta ve destek vermektedir.

Akademisyenlerin yurtiçi ve yurtdışı araştırma ve eğitim ağlarına katılımlarının desteklenmesin, yeni akademik birimlerin açılması, var olan birimlerin kadro ve içerik olarak güçlendirilmesi, kütüphanelerin zenginleştirilmesi, öğretim üyeleri değişim programlarının desteklenmesi, yurtdışı üniversitelerle işbirliklerine girilmesi desteklenmektedir.;

Akademik olmayan partner kuruluşların uzman eğitimine katkıda bulunma, yeni birimlerin açılması veya var olan birimlerin güçlendirilmesi, ulusal ve uluslararası mesleki/faaliyet ağlarına katılımlarının desteklenmesi, yurtdışından uzman getirilmesi benzeri faaliyetler yürütülmektedir.