Doktora Öğrencileri Destek Programı

Rwistanbul İnsan Hakları Doktora Destek Programı, doktorasını Türkiye’de insan hakları konularından bir ve/veya birkaçıyla ilişkili konularda yapan araştırmacılar için tasarlanmıştır. Programın genel amacı Türkiye’de insan hakları alanında yazılan tezlerin niteliğinin geliştirilmesine ve sayısının artmasına destek olmak, bu alanda çeşitliliği arttırmak, insan haklarının farklı alanlarında çalışmak isteyen genç akademisyenleri teşvik etmektir. Programın diğer amacı ise insan hakları alanında doktorasını yapan genç araştırmalar arasında bir ağ oluşturarak, birbirlerinden öğrenme ve deneyim paylaşım metodu ile çok disiplinli bir araştırma ortamının oluşmasına olanak sağlamaktır.

Program kapsamında araştırmacılar için,
· Birebir, ihtiyaca öncelik, dönemlik programlar tasarlanır
· Araştırmacıların konuları ile ilişkili bilgi ve tecrübelerini arttırmaya yönelik seminerler düzenlenir
· Birebir ve/veya online uzman desteği sağlanır
· Metot okulları düzenlenir
· Seminer ve konferanslara katılım için seyahat desteği sağlanır
· Özel seminer saatleri düzenlenerek araştırmacıların geri bildirim almaları için olanak sağlanır

Doktora destek programı için başvurular her yılın ilk ayında yapılacak olan açık çağrı ile yapılır. Doktora destek programı için adaylar bağımsız değerlendiriciler aracılığı ile yapılacak olan seçim ile belirlenir. Her yıl en fazla beş öğrenciye destek sağlanabilmektedir.