Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de toplumsal cinsiyet eşitsizliği insan haklarının hayata geçmesinin önünde duran en büyük engellerden birisidir. Research Worldwide Istanbul (Rwistanbul) toplumsal cinsiyet eşitsizliğini bir insan hakları problemi olarak görmekte ve insan hakları temelli daha eşitlikçi ve demokratik bir toplumun inşasında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Öncelikli çalışma alanları çerçevesinde, özellikle örgün eğitim, hukuk ve yerel yönetim kurumlarının toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında sunacakları katkıyı arttırmak için kapasitelerini güçlendirecek çalışmalar yapılmaktadır. Rwistanbul’un toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yürüttüğü çalışmaları iki başlıkta toplamak mümkündür: (i) Konusu toplumsal cinsiyet eşitliği olan spesifik kapasite güçlendirme çalışmaları, (ii) toplumsal cinsiyet hassasiyetinin anahatlaşması (mainstreaming) amacıyla yapılan kapasite güçlendirme çalışmaları.

Örgün eğitim kurumları arasında özellikle yükseköğretim kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kurulmuş mekanizmaların desteklenmesi, kurumsallaşmanın yetersiz olduğu yerlerde de, kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik ilk adımlarının atılması için kurumların desteklenmesi veya bu alandaki iyi kurumsallaşma örneklerinin diğer yükseköğretim kurumları ile paylaşılması için fırsatların yaratılması, Rwistanbul’un bu alanlarda yürüttüğü faaliyetlere örnek olarak verilebilir.

Toplumsal cinsiyet hassasiyetinin anahatlaştırılması için ise yine yükseköğretim kurumlarında ders veren akademisyenlerin disiplinlerinden bağımsız olarak öğretim sürecini daha eşitlikçi ve insan haklarını gözeten bir anlayışla sürdürebilmeleri için desteklediğimiz güçlendirme çalışmaları özellikle önem taşımaktadır. Güçlendirme çalışmaları bazen kısa eğitim çalışmaları olabilirken bazen de akademisyenlerin ihtiyaçlarına özel geliştirilmiş onlara kılavuzluk edecek araçların sunulması yoluyla da olabilmektedir.

Örgün eğitim kurumları dışında hukuk ve yerel yönetim kurumları ile de yükseköğretim örneğinde aktarılan çalışma çerçevesinde güçlendirme faaliyetleri yürütülmektedir. Hukuk kurumları ile yapılan çalışmalara, barolarla işbirliği ile yapılan toplumsal cinsiyet odaklı eğitimleri, bu tür faaliyetlere örnek olarak verilebilir.

Yerel yönetim kurumları ile yürütülen kapasite güçlendirme hedefli toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı eğitimler ve belediyelerin daha eşitlikçi bir hizmet anlayışı geliştirmeleri için eşitlik meselesinin kendi kurumları içinde anahatlaştırılmasında verilen destek de bu tür faaliyetler arasında önemli bir yer tutmaktadır.