Nasıl çalışıyoruz?

Rwistanbul’un faaliyetlerini üç ana başlıkta toplamak mümkün.

Araştırma: Öncelikle insan hakları başlığında toplanabilecek pek çok akademik alanda doğrudan veya başka akademik kuruluşlarla birlikte bilimsel araştırmalar yürütme; araştırma sonuçlarını yayınlama; ortaklık yapılan akademik kuruluşların araştırma kapasitesini güçlenmesine katkıda bulunma; bu çerçevede metodolojiler geliştirme; ulusal ve uluslararası araştırma ağları oluşturma veya bu türden ağlara katılma veya ortaklık yapılan akademik kuruluşların katılımına destek olma amaçlı faaliyetler yürütmektedir.
Söz konusu araştırmaların insan haklarının pratikte gelişimini sağlayacak politika değişikliklerine katkıda bulunacak nitelikte olması önem taşımaktadır.

Eğitim: Akademide insan hakları eğitiminin niteliğinin arttırılması; bu alanda müfredatın geliştirilmesi; eğitim materyallerinin geliştirilmesi; toplumsal, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yol açtığı yeni alanların insan hakları boyutunun eğitimde yer alması; bu çerçevede ulusal ve uluslararası akademik ağlara katılım; özellikle genç akademisyenlerin pedagojik yeterliliklerinin geliştirilmesi; insan hakları eğitimi alanlarında seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlenmesi; akademisyenlerin yurtdışı konferanslara ve bilimsel çalışmalara katılımlarının desteklenmesi; yurtiçi ve yurtdışı doktora ve post-doktora eğitimine katkıda bulunma amaçlı faaliyetler yürütmektedir.

Doğrudan İnsan Hakları Aktiviteleri Yürütme: Yürütülen araştırma ve eğitim faaliyetleri ile ilişkili olarak, özellikle ortaklıklar üzerinden akademi dışı partnerlerle insan haklarının gündelik yaşama geçirilmesi amaçlı faaliyetler yürütülmesi, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde edinilen deneyim ve bilginin pratiğe aktarılması amaçlı faaliyetlerdir. Bu çerçevede özellikle yerel yönetimler, Barolar, kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla kurulan ortaklıklar önem taşımaktadır.