İnsan Hakları Metot Okulu

Türkiye’de insan hakları ile doğrudan ve/veya ilişkili konularda araştırmalarını yürüten genç araştırmacılar için düzenlenen metot okulları tematik ve/veya ihtiyaca dayalı olarak tasarlanır.

Geçtiğimiz dönemlerde düzenlenen metot okulları arasında:
· İnsan Hakları Araştırmalarına Toplumsal Cinsiyeti Dahil etmek
· Göç Araştırmalarında Metot ve Etik
· Saha Araştırmaları Nasıl Tasarlanır, Veri Nasıl Toplanır
· Veri Analizleri ve yeni araçlar
..bulunmaktadır.

Söz konusu metot okulları, talep, ihtiyaç ve programın önceliklerine göre tematik, örneğin ‘engelli araştırmalarında metot’ ve ‘yaş çalışmalarında metot’ olarak çeşitlendirilecektir. Her yıl düzenlenecek olan metot okullarının tarihleri web sitesinden yayımlanacaktır.