İnsan Hakları Araştırmaları

Akademik bilgi üretimine yönelik faaliyetler artan biçimde Rwistanbul’un çalışmalarının merkezinde yer almaktadır. Bu çalışmaların bir kısmı Rwistanbul’un doğrudan kendi tasarladığı ve yürüttüğü araştırmalardan oluşurken, bir kısmı da partner akademik kuruluşlarla birlikte yürütülmektedir. Söz konusu araştırmaların Türkiye’de insan haklarının geliştirilmesi amaçlı politikalar oluşturulması, ya da bu türden politikaların güçlendirilmesine katkıda bulunması öncelikli hedefler arasındadır.

Doğrudan yürütülen akademik araştırma faaliyetlerinin yanısıra, Rwistanbul ayrıca partner akademik kuruluşların kendi programımız önceliklerine uygun araştırma faaliyetlerini de destek vermektedir.

Bu türden akademik araştırma faaliyetlerinin insan haklarını çokdisiplinli karakterine uygun düzenlenmesi ve uluslararası standartlarda kaliteye sahip olması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Akademik bilgi üretiminin altyapısını güçlendirmeye yönelik faaliyetler de, Rwistanbul’un araştırma faaliyetleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bunlar arasında, çeşitli metodoloji kursların düzenlenmesi ve özellikle de Raoul Wallenberg Enstitüsü ile işbirliği halinde, Türkiye’deki akademisyenlerin yurtiçi ve yurtdışı konferanslara katılımlarına destek verilmesi; doktora ve post-doktora eğitimlerine katkıda bulunulması sayılabilir.

Benzer şekilde, Türkiye akademisinin ve özellikle de partner akademik kurumların uluslararası akademik araştırma ağlarıyla ve araştırmalarıyla ilişkilendirilmesi, Rwistanbul’un özel çaba gösterdiği faaliyet alanları arasında bulunmaktadır.

Öncelikli araştırma alanlarımız arasında, kent çalışmaları; engellilik araştırmaları; yaş araştırmaları; kadın hakları; çocuk hakları; mülteci hakları; toplum-teknoloji-insan hakları ilişkisi, özellikle de iletişim teknolojisi ve insan hakları ilişkisi; çevre, iklim değişikliği ve insan hakları ve sağlık hakkı sayılabilir.