Türkiye’de Sağlık Hakkı Atölyesi

Research Worldwide Istanbul, 7 Mart Perşembe tarihinde, Lund'daki Raoul Wallenberg Enstitüsü'nde Türkiye'de sağlık hakkı konusunda bir atölye çalışması düzenledi. Rwİstanbul, kentleşmenin çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi “kırılgan” grupların sağlığı ve iyi olma hali üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırma gerçekleştirmeyi planlıyor. Disiplinlerarası yöntemler kullanacak olan araştırma, şehirleşme ve sağlık süreçleri arasındaki ilişkiyi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) bağlamında, özellikle de SKH 3 (sağlıklı bireyler) ve SKH 11 (sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları) inceleyecek. Araştırmanın metodolojisinin ve odak konularının tartışıldığı Lund'daki atölye çalışması, Şubat ayında Türkiye'de gerçekleşen ve Türkiye'deki halk sağlığı ve şehir planlamacılarının katıldığı atölye çalışmasının devamı olarak gerçekleştirildi.