Gelecek hakkı: Haklar temelinde iklim değişikliği

Gelecek Hakkı: Haklar temelinde iklim değişikliği programı, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Lund Üniversitesi-Raoul Wallenberg Enstitüsü ortaklığında ve Research Worldwide desteğiyle iklim eyleminin hak temelli bir zeminde tartışılmasını sağlamak, bu amaçla yapılan çalışmaları desteklemek ve iklim eyleminde insan ve doğa hakları söylemini güçlendirmek amacıyla kuruldu. Programın amaçları arasında hak temelli iklim eylemiyle ilgili akademik çalışmaların desteklemesi, yayınlar yapılması, konferans ve atölye çalışmaları gibi etkinlikler aracılığıyla konuyla ilgili akademinin ve sivil toplumun kapasitesinin geliştirilmesi, uygulama projeleri ve yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla yapılacak iş birliği yoluyla iklim politikalarının yapım sürecinde hak temelli perspektifin geliştirilmesi yer alıyor.

 

Program’ın lansmanı 31 Ekim tarihinde  İstanbul Politikalar Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşen bir konferansla yapıldı. Açış konuşmalarını Raoul Wallenberg Enstitüsü Araştırmacısı Dr. Matthew Scott’un “Değişen bir iklimde felaketlerle ve yer değiştirmeye hak temelli bir yaklaşım” başlıklı konuşması ve Dr. Seda Yurtcanlı tarafından kaleme alınan “Bir insan hakları sorunu olarak iklim değişikliği” başlıklı rapor sunumu takip etti. Sonrasında İstanbul Politikalar Merkezi’nden Ümit Şahin moderatörlüğünde Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Raportörü Hilal Elver, Lund Üniversitesi Çevre ve İklim Araştırmaları Merkezi araştırmacısı Johanna Alkan Olsson ve İklim aktivisti ve Açık Radyo kurucusu Ömer Madra’nın yer aldığı panel tartışması takip etti.

 

Program dahilinde yapılan etkinlikleri ve yayınları gelecekhakki.org sitesinden takip edebilirsiniz.