II. Araştırma Metodolojileri Okulu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Lund Üniversitesi-Raoul Wallenberg Enstitüsü ve Research Worldwide Istanbul 1-2-3 Kasım 2019 tarihlerinde ikinci “Araştırma Metodolojileri Okulu” düzenledi. 3 gün süren yoğunlaştırılmış Araştırma Metodolojileri Okulu, sosyal bilimlerdeki temel paradigmaları ve metodolojik yaklaşımları ve nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin farklı araçlarını örneklerle ele aldı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nin çok çeşitli bölümlerinden yaklaşık 20 yüksek lisans öğrencisinin katılım gösterdiği Metot Okulu’nda öğrenciler kendi araştırma sorularını aktarılan bilgiler üzerinden tekrar düşündüler ve bu bilgilere dayanarak çalışmalarını kısa bir sunumla aktarıp uzmanlardan geri bildirim aldılar.