ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HAKLARI ÇALIŞMALARI 2020 LİSANSÜSTÜ TEZ ÖDÜLÜ

Özyeğin Üniversitesi Disiplinlerarası Çocuk Hakları Laboratuvarı ve Raoul Wallenberg Enstitüsü, Lund Üniversitesi ortaklığıyla Çocuk Hakları Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü verilecektir. Bu kapsamda, 2020 itibarıyla Türkiye’de Çocuk Hakları alanında tamamlanan lisansüstü tez çalışmalarından bilim kurulu tarafından seçilen tezlere ödül verilecektir. Bu ödül üniversitelerde çocuk hakları yaklaşımını temel alan lisansüstü düzeyde özgün bilimsel araştırmalar yapılmasını özendirmeyi amaçlamaktadır.

Bilim Kurulu

Abdullah Karatay (Prof.Dr. Üsküdar Üniversitesi

Oya Morva (Doç.Dr. İstanbul Üniversitesi)

Sevgi Usta (Doç.Dr.Özyeğin Üniversitesi)

Tez Değerlendirme Jürileri, Akademide Çocuk Hakları Ağı üyeleri arasından oluşturulacaktır.

Ödül 20 Kasım 2020 Dünya Çocuk Hakları Günü’nde bir tören ile sahiplerine verilecektir.

Ödül tutarı yüksek lisans için 5,000TL, doktora için 10,000TL’dir. Değer görüldüğü takdirde yüksek lisans ve doktora alanlarından her biri için birer kişiye olmak üzere mansiyon ödülü verilebilir. Değerlendirme sürecinde jüri tarafından hiçbir tez çalışması ödül veya mansiyona layık görülmezse, o yıl için ödül verilmeyebilir.

Son başvuru tarihi: 15 Ekim 2019

Başvuru koşulları:

Ödüle aday gösterilecek tezlerin başvuru tarihinden en çok iki yıl önce tamamlanmış ve kabul edilmiş bir doktora ya da yüksek lisans tezi olması beklenmektedir. Tezin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Tezin daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış olması ve ödül almamış olması gerekmektedir.

Başvuruda şu belgeler talep edilmektedir:

Adayın onaylanmış ve YÖK’e teslim edilmiş tez çalışması

Adayın özgeçmişi

Adayın ödüle başvuru gerekçesi (1000 kelime)

Mezuniyet belgesi

Başvuru belgelerinin eksiksiz bir biçimde ve en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar PDF formatında cocukhaklarilab@ozyegin.edu.tr adresine, e-mail konusuna “Lisansüstü Tez Ödülü – Ad Soyad” yazılarak gönderilmesi gerekmektedir.