Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizmaları ve Kurumsallaşma Örnekleri Çalıştayı

Reserach Worldwide Istanbul 9 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi ile işbirliğinde Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizmaları ve Kurumsallaşma Örnekleri Çalıştayı’nı düzenledi. Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden sorumlu rektör yardımcısı Şirin Tekinay ve Raoul Wallenberg Enstitüsü Türkiye ofisi direktörü İlhami Alkan Olsson yaptıkları açılış konuşmaları ile başlayan çalıştay; Gülru Göker ve Aslı Polatdemir tarafından Roul Wallenberg Enstitüsü işbirliğinde hazırlanan “Türkiye’de Yükseköğretimde Toplumsal Cinsiyet Eylemleri” raporunun sunumu ile devam etti. Çalıştayda daha sonra 9 üniversiteden gelen 15 akademisyenin sunumlarının yer aldığı 3 panel ile devam etti. Panellerde katılımcılar toplumsal cinsiyet eşitliğini, üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsallaştırmanın yollarını, karşılaşılan engelleri ve geleceğe dönük hedefleri tartıştılar. Bu çalıştayı takiben uzmanlar ile 10 Kasım’da kapalı bir toplantı gerçekleştirildi ve çalıştayda ortaya çıkan sorunlarla ilgili olarak çözüm önerileri tartışıldı. Çalıştay ve toplantının sonuçları 2019 Ocak ayında yayınlanacak “Türkiye’de Yükseköğretimde Toplumsal Cinsiyet Eylemleri” isimli raporda paylaşılacak.