3. Senex Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi

3. Senex Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü- Akdeniz Üniversitesi, Raoul Wallenberg Enstitüsü-Lund Üniversitesi, ve Research Worldwide desteğiyle 1-2 Kasım tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleşti. Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi; yaşlanma sürecini ve yaşlılık dönemini, sosyal, davranışsal ve sağlık perspektiflerinden inceleyen lisansüstü araştırmacıları etkileşimli biçimde bir tartışma platformunda buluşturarak; ampirik araştırmalar, kavramsal çalışmalar ve yöntembilime ilişkin katkıları bilim dünyasının ilgisine sunmayı hedeflemektedir. Bu yılki Kongre’nin teması “Gelecek Kuşaklar İçin: Refah, Adalet, Sağlık, Bakım, İş, İstihdam, Teknoloji, Sanat, Eğitim ve Kariyer”di. Kongre’de toplam 7 bilimsel oturum ve 6 atölye çalışması yapıldı.

Kongre’nin ilk gününde, lisansüstü çalışmalarını sürdüren genç bilim insanları güncel araştırmalarına ait bilgileri ve bulguları bilim dünyasıyla paylaştılar. Senex kongresinin ikinci gününde ise, her yıl olduğu gibi, alanda deneyimli bilim insanları, araştırmacılar ve profesyoneller atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve farklı kurumlardan gelen bilim insanları, eğitimciler, profesyoneller ve uzmanlar atölye çalışmalarında deneyimlerini ve bilgilerini paylaştılar.