SOLIS - Yaş Dostu Çevre Değerlendirme Rehberi

Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü Türkiye Programı tarafından desteklenen; Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Yaşlanma Çalışmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Özgür Arun tarafından hazırlanan SOLIS - Yaş Dostu Çevre Değerlendirme Rehberi 2020 Kasım ayı içerisinde yayınlandı. 

Yaş Dostu Çevre Değerlendirme Aracı "SOLIS" adıyla hazırlanan bu rehberin temel amacı, hızla yaşlanan bir toplumda çevresel koşulların sistematik olarak değerlendirilmesini sağlamak, her yaştan insan için yaşanabilir ve sürdürülebilir bir denge içerisinde daha iyi bir çevrenin yaratılmasına katkıda bulunmaktır. 

 

Solis ile yapılan değerlendirme sonucunda, yaş dostu çevrelere ilişkin yerel yönetimlerin de farkındalığının artması bekleniyor. Solis'in kullanımının yaygınlaşmasıyla yaş dostu çevre bağlamında, kentin riskli bölgeleri belirlenebilir ve böylesi bir değerlendirme, yerel yönetimlerin riskli bölgeler için hizmetlerini yeniden planlama olanağı tanıyabilir. 

Neden yaş dostu çevreye ihtiyacımız var? Yanıtları SOLIS içinde bulabilirsiniz!