Yaşlanma Çalışmalarında Üstün Başarı Tez Ödülü

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, Research Worldwide Istanbul Lund Üniversitesi-Raoul Wallenberg Enstitüsü desteğiyle, Türkiye’nin demografik dönüşüm sürecinde yaşlanma çalışmalarına olan ilgiyi artırmak, lisansüstü çalışmalarını farklı alanlarda sürdüren genç bilim insanları için yaşlanma ve yaşlılık alanında ufuk açıcı araştırmaları özendirmek, araştırmacılar arasında etkileşimli bir ağ oluşturarak sosyal diyaloğu geliştirmek için Yaşlanma Çalışmalarında Üstün Başarı Tez Ödülü başlatmıştır.

2019 yılında ilk kez düzenlenen tez ödüllerinin sahipleri ve tez konuları şunlardır:

Hatice Karakaş – Birey- Çevre Uyum Bağlamında Demans Dostu Çevreler Yaratmak ve Yerel Yönetimlere Öneriler  

Veli Özkurt – Bakım Sürecinde Geronteknolojinin Etkin Kullanımı: Bakım Verenlerin Algılarına İlişkin Nitel Bir Çalışma  

Elif Güngör – Yaş Gruplarına Göre Zaman Kullanımı Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Birleşik Krallık ve Türkiye Karşılaştırmalı Bir Analiz 

Tez ödül töreni 13 Aralık 2019 tarihinde Akdeniz Üniversitesi’nde akademisyen, öğrenci, yerel yönetim, sivil toplum üyeleri ve gazetecilerin katılımıyla gerçekleşti. Ödül kazanan tezlerin uzun özetlerine Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’den (https://dergipark.org.tr/senex) ulaşabilirsiniz.