Yaşlanma Çalışmalarında Üstün Başarı Tez Ödülü

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, Research Worldwide Istanbul Lund Üniversitesi-Raoul Wallenberg Enstitüsü desteğiyle, Türkiye’nin demografik dönüşüm sürecinde yaşlanma çalışmalarına olan ilgiyi artırmak, lisansüstü çalışmalarını farklı alanlarda sürdüren genç bilim insanları için yaşlanma ve yaşlılık alanında ufuk açıcı araştırmaları özendirmek, araştırmacılar arasında etkileşimli bir ağ oluşturarak sosyal diyaloğu geliştirmek için 2019 yılında Yaşlanma Çalışmalarında Üstün Başarı Tez Ödülü başlatmıştır.

Bu yıl ikincisi gerçekleşen tez ödüllerinin sahipleri ve başlıkları şöyledir:

Merve Aslı Çıtak: Bir Kadınlık Deneyimi Olarak Menapoz

Tuğçe Keleş: Demans Dostu Toplum için Farkındalık Eğitim Programlarının Yerel Yönetim Çalışanları Üzerindeki Etkisi

Tez ödül töreni 20 Aralık 2020 tarihinde çevirimiçi olarak akademisyen, öğrenci, yerel yönetim ve sivil toplum üyeleri katılımıyla gerçekleşti.