İnsan Hakları Rejimi Krizde mi?

Research Worldwide İstanbul insan hakları normlarının kavramsal temellerini yeniden incelemek; yeni insan hakları rejiminin performansını değerlendirmek; hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları arasındaki ilişkiyi araştırmak; ve insan hakları rejiminin geleceğini düşünmek için İnsan Hakları Rejimi Krizde mi? başlıklı bir konuşma dizisi düzenliyor. Raoul Wallenberg Enstitütüsü (Lund, İsveç) misafir araştırmacısı Dr. Michael McEachrane’in Avrupa’daki ırk ayrımcılığı üzerine konuşmasıyla başlayan konuşma dizisi, Barnard Üniversitesi (New York, A.B.D.) Siyasal Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayten Gündoğdu’nun vatandaşlık üzerinden tanımlanmaya devam eden evrensel insan hakları söyleminin mevcut çerçevesinin göçmenlerin ve mültecilerin yasalar önünde ne ölçüde eşit haklara sahip olmalarına imkan tanıdığını inceleyen konuşmasıyla devam etti. İnsan Hakları Rejimi Krizde mi? başlıklı konuşma serisi 2019 yılında da farklı disiplinden akademisyenlerin konuşmalarıyla devam edecek.