"Türkiye’de Yüksek Öğretimde İnsan Hakları Eğitimi" Atölye Çalışması

Research Worldwide Istanbul olarak 8-9 Şubat 2019 tarihlerinde Türkiye’de yüksek öğrenimde insan hakları öğretiminin durumu ve mevcut durumun ihtiyaçlarının ele alınıp tartışıldığı bir atölye gerçekleştirdik. Atölye farklı üniversitelerden ve farklı disiplinlerden 18 akademisyenin katılımı ile gerçekleşti. Bir buçuk günlük atölyede önce Raoul Wallenberg Enstitüsü ve Research Worldwide Istanbul tarafından desteklenen, Seda Kalem ve Kasım Akbaş tarafından yürütülen araştırma projesinin "Türkiye’de Yüksek Öğretimde İnsan Hakları Öğreniminin Durumu" isimli raporunun paylaşımı gerçekleştirildi. Raporun değerlendirildiği tartışmanın devamında akademide insan haklarının nasıl anaakımlaştırılacağına dair bir oturum gerçekleştirildi. Sonrasında da"İnsan Hakları Yaklaşımı Perspektifi" nin yüksek öğretimde farklı disiplinler tarafından nasıl içerileceği tartışıldı. Bu toplantının devamında Raoul Wallenberg Enstitüsü'nün ev sahipliğinde Lund şehrinde "İnsan Hakları Anaakımlaştırılmasında bir Araç Olarak İnsan Hakları Eğitimleri" isimli bir atölye çalışması gerçekleştirilecek ve devamında yüksek öğretimde insan hakları yaklaşımının içerilmesine dair bir yayın hazırlanacak.