İnsan Hakları Kriz’de mi Konuşma Serisi

İnsan Hakları Kriz'de mi Konuşma Serisi'nin üçüncü ayağı 18 Şubat'da Lund Üniversitesi Emeritus Hukuk Sosyolojisi Profösörü Dr. Håkan Hydén'in "İnsan Hakları İkilemi: Devlet ve Sivil Toplum, Yasal ve Sosyal Normlar Arasında" başlıklı konuşmasıyla devam etti. Normlar perspektifini insan hakları alanına uygulayan Dr. Hydén, normalde yasaların sosyal normları etkilemek için kullanıldığını, ancak konu insan hakları olunca bu ilişkinin tersine döndüğünü, yani insan hakları normlarının hukuku etkilemek için kullanıldığına değindi. Akademisyen, öğrenci ve araştırmacılar tarafından katılınan etkinlik, canlı bir tartışmayla devam etti.