Göçte Kadın Paneli

Research Worldwide İstanbul tarafından desteklenen, BAUMUS katkıları ile gerçekleşen ve moderatörlüğünü Ulaş Sunata'nın yaptığı “Göçte Kadın” panelinde “göç”, “ev” ve “kadın ve göçmen olmak” temaları tartışıldı.

İlk sunum Doç. Dr. Didem Kılıçkıran'ın “Göçmen Kadın ve Ev”; ikinci sunum Doç. Dr. Emel Coşkun'un “Türkiyede Göç Rejiminde Kağıtsız Göçmen Kadınlar”; üçüncü sunum Elvira Budaichieva'nın “Bir Göçmen Kadın Gazetecinin Bakış Açısından Türkiye'deki Orta Asyalı Göçmen Kadınların Sorunları” ve dördüncüsü ise Pınar Çakır'ın  “Sınır Tanımayan Kadınlar” sunumuydu.