Feminist Pedagoji Atölyesi

Feminist pedagoji atölye serisinin ilki İstanbul'da 22-23 Mart 2019 tarihinde akademiyi ve sivil toplumu temsil eden 16 kişiden oluşan grubun katılımı ile gerçekleştirildi.  Bu atölyenin özel teması olarak "öğrenme ortamlarında feminist dil kullanımı, grup yönlendirme teknikleri ve eşitlikçi mekan kullanımı" ele alındı. Atölyenin ilk gününde eğitim bilimci uzmanlar feminist pedagoji için meselenin tarihsel köklerini, tanımını ve güncel yaklaşımlarını da içeren teorik bir çerçeve çizdiler. Bu oturumdan sonra atölyenin katılımcıları olan akademisyenler kendi derslerinde feminist dil kullanımı ve grup yönlendirme tekniklerine dair biriktirdikleri deneyimleri aktardılar. Atölyenin ikinci gününde Kadının İnsan Hakları ve Yeni Çözümler Derneği tarafından geliştirilmiş, Türkiye'nin 30 şehrinde uygulanmış, en kapsamlı ve yaygın insan hakları eğitim programlarından biri olan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı feminist pedagoji için iyi örnek olarak sunuldu.