İnsan Hakları Kentleri Eğitici Eğitimi

İnsan Hakları Kentleri Projesi kapsamında pilot belediye temsilcilerine yönelik düzenlenen eğitici eğitimi programı iki aşamalı olarak 18-20 Temmuz ve 19-21 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul'da düzenlendi. Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulama Derneği (Yerel- İz) işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim programı 18 yerel yönetim temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Pilot belediyelerin katılım, sosyal içerme ve insan hakları konularındaki kurumsal kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlayan eğitim programının ana içeriğini hak temelli yaklaşım ve yerel yönetimler, insan haklarına ilişkin uluslararası temel dokümanlar, yerel demokrasi ve katılım, iletişim, moderasyon konu başlıkları ile stratejik plan, eylem planları ve insan hakları temelli yaklaşımın yerel yönetimlerin planlarına nasıl entegre edilebileceği konu başlıkları oluşturmuştur.

Ayrıca eğitim programının ikinci aşamasında Projenin akademik kurulu tarafından geliştirilen insan hakları kenti göstergeleri taslağı yerel temsilcilere tanıtılmış ve eğitimin sonunda bu göstergelerin yerelleştirilmesinin bir parçası olarak kısa bir atölye çalışması yapılmıştır.