İnsan Hakları Kentleri Göstergeler Kitabı

İnsan Hakları Kentleri Projesi, Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Uluslararası İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) iş birliğiyle yürütülmekte olup 2018-2020 dönemini kapsamaktadır. İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı (SIDA) tarafından finanse edilen projede Research Worldwide İstanbul danışmanlık hizmeti vermektedir. Proje kapsamında, belediyelerin teknik kapasitesi, proje deneyimi, istekliliği, siyasi ve coğrafi dağılımları gözetilerek bir büyükşehir belediyesi ve altı büyükşehir ilçe belediyesi pilot olarak yer almıştır. Proje Ankara’dan Altındağ ve Çankaya; İstanbul’dan Maltepe ve Zeytinburnu; Gaziantep’ten Şahinbey, Antalya’dan Muratpaşa belediyeleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin katılımı ve katkıları ile gerçekleştirilmektedir.

Projenin yerel yönetimlere yönelik faaliyetlerinde Türkiye Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi ile Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yerel-İz) ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. İnsan Hakları Kentleri Projesi, Türkiye’de belediyelerde ‘kadın’, ‘çocuk’, ‘engelli’, ‘yaşlı’ ve ‘mülteci’ gruplarının uluslararası ve ulusal yasalar tarafından garanti altına alınmış haklarının kent yaşamında uygulamaya geçirilmesini, gündelik hayata uyarlanmasını ve belediye hizmetlerine yansıtılmasını hedeflemektedir.

Proje, söz konusu alanlarda somut politika önerileri üretme amacıyla başta belediyeler ve akademi olmak üzere, bu başlıklarda çalışan meslek kuruluşları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların yer alabileceği katılımcı ve kapsayıcı ortak platformlar oluşturmayı hedeflemektedir.

Projenin bir ikincil hedefi ise, yukarıda değinilen alanlarda Türkiye’deki akademinin eğitim ve araştırma kapasitesini güçlendirmek ve bu çerçevede belediye-akademi iş birliğini geliştirmektir. Bu başlıklarda çalışan akademisyenlerin sayısının ve niteliklerinin artırılması, akademisyen ve programların, aynı alanlarda çalışan yurtdışı akademilerle ilişkilerinin güçlendirilmesi, yine bu projenin hedefleri arasındadır.

Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen’in üstlendiği elinizdeki bu çalışma tema uzmanlarından oluşan Danışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Projenin başlangıcından itibaren Türkiye’de insan hakları kentleri için özgün bir kavramsal çerçeve geliştiren ve bu doğrultuda belediye hizmetleri ile insan haklarını ilişkilendirerek belediyeler için insan hakları kentleri göstergelerini hazırlayan Proje Danışman Grubu, toplumsal cinsiyet eşitliği/kadın temasında Doç. Dr. Yelda Yücel, çocuk temasında Adem Arkadaş-Thibert, engellilik temasında Doç. Dr. Aslıhan Aykara, yaşlı temasında Doç. Dr. Özgür Arun ve mülteci temasında Doç. Dr. Ulaş Sunata Özdemir tarafından oluşmaktadır.

2021 yılı Mart ayında tamamlanan İnsan Hakları Kentleri Göstergeler Kitabına aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.