Uluslararası İnsan Hakları Kentleri Konferansı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ortaklığında Raoul Wallenberg Enstitüsü (RWI) desteği ile Research Worldwide İstanbul tarafından yürütülen İnsan Hakları Kentleri Projesi kapsamında, 22-23 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Maçka Kampüsünde, Uluslararası İnsan Hakları Kentleri Konferansı düzenlendi.

Üniversiteler, belediyeler, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ile uluslararası kuruluşları bir araya getiren iki günlük konferansın çerçeve sunumu, “İnsan Haklarının Yerelleşmesi ve İnsan Hakları Kenti Kavramı” konu başlığında Northeastern Universitesi Hukuk Profesörü Martha Davis tarafından yapıldı. Sonraki oturumlarda “İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” başlıkları, Lund Üniversitesinden Dr. Johanna Alkan Olsson ve Dr. İlhami Alkan Olsson tarafından ele alındı. Konferansın öğleden sonraki oturumlarında ise Avrupa Konseyi Demokrasi ve İyi Yönetişim Birimi’nden Sylvia Ivanova ve Türkiye Belediyeler Birliği Dış İlişkiler Müdürü Gülfem Keleş “İnsan Hakları ve Uluslararası Mekanizmalara ilişkin bilgi verdiler. Son oturumda ise, Viyana ve York Kentleri üzerinden “İnsan Hakları Kentleri Uygulama Örnekleri” kentlerin temsilcileri tarafından aktarıldı.

Konferansın ikinci gününde İnsan Hakları Kentler Projesinin tanıtımının ardından proje kapsamında geliştirilen insan hakları kentleri göstergeleri projenin akademik grup koordinatörü İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen ve akademik grup üyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yelda Yücel tarafından anlatıldı. Öğleden sonra gerçekleştirilen insan hakları göstergelerinin yerelleştirilmesi atölye çalışması ile konferans tamamlandı.