İnsan Hakları Kentleri için Avrupa Konseyi Liderlik Akademisi Programı

İnsan Hakları Kentleri Projesi kapsamında Avrupa Konseyi ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde 23-26 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul’da Yerel Yönetimler için Liderlik Akademisi Programının ilk aşaması gerçekleştirildi. Avrupa Konseyi tarafından yerel yönetimler için kapasite geliştirme programı olarak geliştirilen üç aşamalı program ile proje kapsamında belediyelerde insan hakları temeli yaklaşım ile iyi yönetişim ilkelerinin liderlik düzeyinde benimsenmesi ve desteklenmesi ve hedefleniyor. Üç gün boyunca devam eden programa, insan hakları kentleri pilot belediyelerinin seçilmiş temsilcileri ve yöneticiler yanı sıra Toroslar Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği ile Kahramanmaraş Belediyesi temsilcileri katılım sağladı. Avrupa Konseyi uzmanları John Jackson ve Rob Tinlin tarafından gerçekleştirilen programda liderlik ve yönetim arasındaki farklar, kamu hizmeti sunumunda temel değerler, etkin ve demokratik bir belediye için ölçütler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve liderlik, stratejik planlama ve iyi yönetişim başlıkları interaktif yöntemler ve grup çalışmaları aracılığıyla tartışıldı. Üç aşamalı eğitim programının ikincisi Eylül ayında Ankara’da geçekleştirilecek.