Sürdürülebilir, Kapsayıcı ve İklime Dirençli Kentler Projesi

Sürdürülebilir, Kapsayıcı ve İklime Dirençli Kentler Projesi

Lund Üniversitesi Çevre ve İklim Araştırmaları Merkezi tarafından Raoul Wallenberg Enstitüsü işbirliğinde uygulanan Sürdürülebilir, Kapsayıcı ve İklime Dirençli Kentler Projesi kapsamında Endonezya, Türkiye ve Zimbabweli yerel yönetim, akademi ve sivil toplum temsilcisi katılımcılarla, 2- 13 Eylül 2019 tarihlerinde Lund- İsveç'te eğitim ve çalışma ziyareti progamı gerçekleştirildi. Söz konusu programa Research Worldwide İstanbul Direktörü İlhami Alkan Olsson ve Yerel Yönetimler Sorumlusu Bahar Özden eğitimci olarak katılım sağladı. 

İnsan Hakları Kentleri Projesi ile bağlantılı olarak Türkiye’den 7 pilot belediyeden 4’ünün (Çankaya, Maltepe, Muratpaşa, Şahinbey) dahil olduğu Proje, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları- özellikle 11. Amaç: sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları- doğrultusunda insan hakları, iklim ve doğa temelli çözümleri birbiriyle ilişkilendirerek, hem teorik içerik hem de iyi uygulama örnekleri sunarak yerel yönetimlerin kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor. Mart 2019 tarihinde başlayan proje üç modülden oluşuyor: 1. modül, toplam 8 başlıktan oluşan online- uzaktan eğitim modülü- (Mayıs- Temmuz 2019). 2. Modül: İsveç- Lund çalışma ziyareti (2- 13 Eylül 2019) 3. Modül katılımcıların eğitim ve çalışma ziyareti süresince uzmanların katkılarıyla geliştirdikleri değişim projelerini kendi şehirlerinde hayata geçirmelerini (Ekim- Aralık 2019) kapsıyor. 

Projenin ikinci modülü olan, Türkiye, Zimbabwe ve Endonezya’dan toplam 13 katılımcının yer aldığı İsveç- Lund çalışma ziyareti programı, zengin içeriğiyle, interaktif atölyeler, konferanslar ve kent yürüyüşleri ile katılımcıların iyi uygulamaları yerinde görerek, birlikte tartışarak, programda yer alan akademisyen ve uzmanlardan olduğu kadar kendi aralarında da uluslararası bir öğrenme ortamı, deneyim paylaşımı ve ağ oluşturma imkanı yarattı. Yerel yönetimlerin, planlama ve kentsel tasarım uygulamalarının, sürdürebilirlik, doğa temelli çözümler  ve insan hakları kentleri yaklaşımı ile kentte yaşayan herkesi kapsayacak, farklı ihtiyaçlara özgün ve eşitlikçi çözümler üretecek şekilde yenilikçi ve yaratıcı alternatifler ortaya koyani iyi örnekler yerinde incelendi. Projenin üçüncü modülünde ise ilk iki modülde katılımcılar tarafından edinilen bilgi ve deneyimler ışığında hazırlanan değişim projelerinin hayata geçirilmesi bekleniyor.