İnsan Hakları Kentleri Akademik Çalıştayı

İnsan Hakları Kentleri Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi Küresel Siyaset ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜSYAM) ev sahipliğinde Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Research Worldwide İstanbul işbirliğinde Raoul Wallenberg Enstitüsü (RWI) desteği ile İnsan Hakları Kentleri Projesi kapsamında 8 Haziran 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsünde gerçekleştirildi.

Çalıştay ile “insan hakları kentleri” kavramının ve buna ilişkin göstergelerin tartışılması, değerlendirilmesi ve bu alanda çalışan farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacıların, bir iletişim ve işbirliği ağı olarak oluşturulması öngörülen İnsan Hakları Kentleri Araştırma Platformu önerisi etrafında bir araya getirilmesi amaçlandı. Bu amaç doğrultusunda farklı disiplinlerden yaklaşık 40 akademisyenin bir araya geldiği çalıştayda araştırma, eğitim ve insan hakları kentleri bağlamında sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri tartışıldı.