İnsan Hakları Kentleri Proje Geliştirme Çalıştayı

İnsan Hakları Kentleri Projesi kapsamında, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Research Worldwide İstanbul ve Raoul Wallenberg Enstitüsü işbirliğinde, Muratpaşa Belediyesi ev sahipliğinde 30-31 Mart 2018 tarihlerinde, Antalya’da Proje Geliştirme Çalıştayı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir, Ankara Altındağ, Ankara Çankaya, Gaziantep Şahinbey, İstanbul Maltepe ve İstanbul Zeytinburnu Belediyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda proje akademik kurul üyeleri de yer aldı.

Projenin nasıl yürütüleceğinin proje paydaşı olan yerel yönetimlerle birlikte belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen ve iki gün süren çalıştayın ilk gününde, tartışmalara yön vermesi amacıyla, kentlerde yaşayan ‘yaşlı’, ‘engelli’, ‘kadın’, ‘çocuk’ ve,’mülteci’ gruplarına yönelik yerel yönetim hizmetlerine ilişkin tematik çerçeve sunuşlara ve pilot belediyelerin söz konusu alanlarda yürüttükleri çalışmaları tanıtım, karşılıklı bilgi paylaşımına yer verilmiştir.

Çalıştayın ikinci gününde ise, pilot kentlerde yaşayan ‘yaşlı’, ‘engelli’, ‘kadın’, ‘çocuk’ ve ‘mülteci’ hemşeri gruplarının her birine yönelik sorunların tespiti, bu sorunlara belediyelerce getirilebilecek çözüm önerileri ele alınmış, bu çözüm önerilerinin hangilerinin Proje tarafından nasıl desteklenebileceği çalışılmıştır.