Liderlik Akademisi Programının 2. Aşaması Türkiye Belediyeler Birliği Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

İnsan Hakları Kentleri Projesi kapsamında, Avrupa Konseyi- Yerel Yönetişim Uzmanlık Merkezi, Türkiye Belediyeler Birliği ile Raoul Wallenberg Enstitüsü işbirliğinde geliştirilen iyi yönetişim ve insan hakları kentleri için liderlik kapasitesinin güçlendirilmesini hedef alan 3 aşamalı Liderlik Akademisi Eğitim Programının ikinici aşaması gerçekleştirildi. İlki 24-26 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen programın, ikinci aşaması 18-20 Eylül 2019 tarihlerinde Türkiye Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğinde Ankara’da düzenlendi. Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesini hedef alan eğitim programında liderlik bakış açıları, kurumsal değişim, iletişim ve etkili personel yönetimi konu başlıkları ele alındı. Programa proje pilot belediyelerinin meclis üyesi ve yönetici temsilcilerinin yanı sıra Akyurt ve Toroslar Belediye Başkanı katılım sağladı. Progamın üçüncü ve son aşaması 13-15 Kasım 2019 tariherinde Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.